Produktinformation

Metylsulfonylmetan, organiskt svavel i pulverform. MSM är ett kosttillskott. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för barn. Kosttillskott bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost.