Innehåll

Dagsdos (2 kapslar) ger:

Ämne

Dos/dag

% av DRI*

Kalium

360 mg

180%

*DRI är dagligt referensintag. **DRI-värdens ej fastställd.