Innehåll

Dagsdos (2 tabletter) ger: 

Ämne Dos/dag % av DRI*
Fläderbärsextrakt 1 000 mg **

**DRI är dagligt referensintag. **DRI-värdens ej fastställd.