Innehåll

Innehåll.  Varje tablett innehåller 500mg torkat pulver av Chuchuasi. Tabletthjälpmedel: mikrokristallinsk cellulosa.