Användning

Skaka flaskan före användning. Oljan kan klumpa sig vid låg temperatur, detta försvinner efter några minuter vid rumstemperatur. Oöppnad produkt förvaras vid rumstemperatur. Bör inte utsättas för direkt solljus eller värme. Öppnad produkt förvaras i kylskåp. Förvaras utom räckhåll för barn. Kosttillskott ersätter inte en varierad kost.