Vikten av magnesium

Vikten av magnesium

Magnesium är den fjärde mest förekommande mineralen i kroppen. Den är viktig för alla levande celler och oerhört betydande för flera fysiologiska funktioner. Magnesium spelar en viktig roll i kommunikationen mellan celler. Magnesium krävs för produktionen av ATP, (huvudkällan för energi i våra celler). Magnesium behövs också för bildandet av DNA, RNA och proteiner. Kan motverka smärta, stelhet, trötthet och inflammation.

 

Kombinera denna magnesium med San omega-3 för att förbättra metabolismen av kalcium bättre, dvs att kalcium inte lagras lika enkelt i leder, muskler och artärer vilket kan bidra till mindre risk för artos och åderförkalkning. Kombinationen av dessa två produkter kan även stärker ditt skelett och minskar risken för benskörhet.