Innehåll

Dagsdos (1 tablett) ger:

Ämne

Dos/dag

% av DRI*

Quercetin

500 mg

**

 *DRI är dagligt referensintag. **DRI-värdens ej fastställd.