Dosering

2 tabl 3 ggr/dag smältes under tungan ej ihop med mat.