VILLKOR

 

 Kostnad för frakt

1.1 Fraktfritt

Obs fakturaavgift, postförskottsavgift och extraerbjudanden i kassan räknas ej in vid beräkning av fraktfri gräns. Beställningar skickas inte till utlandet.

 1.2 Varubrev

Försändelser under 2kg skickas som varubrev. En fraktkostnad på 29 kr tillkommer och visas i kassan. Skrymmande försändelser och försändelser över 2kg skickas som postpaket.

 1.3 Postpaket

Försändelsen över 2kg skickas som Postpaket. En fraktkostnad tillkommer och visas i kassan.


Leveranstid

 

2.1 Postpaket

Leveranstid 1-2 vardagar beroende på postort. Leveranstiden kan vara längre till Norrland och Gotland.

 2.2 Varubrev

Leveranstid 1-2 vardagar beroende på postort. Leveranstiden kan vara längre till Norrland och Gotland.

2.3 Force majeur

Hälsopaketet reserverar sig för att leveranstiden kan ta längre tid vid till exempel driftfel, strejk, Force Majeur, eller förseningar i Postens distributionsnät samt anda oförutsebara händelser som Hälsopaketet ej har kontroll över.

 


Fraktsätt

3.1. Postpaket

Skickas med PostNords Postpaket eller DB Schenker. Kunden erhåller vid leveransutskick ett spårbart kollinummer.

3.2 Varubrev

Skickas med PostNords tjänst Varubrev. Kunden erhåller vid leveransutskick en kvittens från PostNord på att beställningen är skickad, försändelsen kan dock inte spåras. Efter att PostNord registrerat försändelsen som mottagen övergår ansvaret för försändelsen på kunden. Varubrev som inte får plats i brevlåda kommer lämnas till Postens utlämningsställe, kund aviseras därefter om att försändelsen finns för uthämtning. Har mobiltelefonnummer lämnats, skickas sms-avisering ut, efter ytterligare några dagar brevaviseras försändelsen.


Avisering

4.1 Orderbekräftelse

Efter avslutat köp erhåller kunden en orderbekräftelse via epost. Kunden ansvarar för att kontrollera att adressuppgifter och beställningens innehåll överensstämmer. Om kunden inte erhållit en orderbekräftelse inom 30 minuter efter avslutat köp ombeds kunden kontakta Hälsopaketet.

4.2 Föravisering

Kunden erhåller föravisering via epost när beställningen skickats. Denna innehåller det kollinummer som kunden kan använda för att spåra försändelsen. Vid leveranssätt Varubrev är kollinummret ej spårbart utan är enbart en kvittens på att Posten mottagit försändelsen.

4.3 Leveransavisering

Om kunden uppger mobilnummer i kassan sker leveransavisering via SMS, i annat fall aviseras kunden via brevpost.  Avisering sker så snart försändelsen är framme och redo att hämtas ut. Kunden ansvarar för att korrekt mobilnummer angivits. Om kunden inte hämtar ut sin beställning skickas en påminnelseavisering. Vid leveranssätt Varubrev levereras dessa direkt till brevlåda. Om försändelsen inte får plats skickas försändelsen till närmsta postkontor varpå kunden aviseras.

 

Liggetid

5.1 Försändelsen liggetid

Försändelsen ligger på utlämningsstället i 14 dagar. Om kunden väljer att ej hämta ut sin beställning returneras denna till Hälsopaketet. Kunden har då skyldighet att betala för de kostnader som uppkommer. Se avsnitt Outlösta försändelser nedan under punkt 10.5.


Betalsätt

 

6.1 Payson faktura via e-post

Alla köp baseras på tjänsten Faktura via e-post. Därefter kan kunden välja att få hem varan och betala i efterhand eller betala fakturan direkt vid köpet, exempelvis med kort, internetbank eller sms


Kundtrygghet

7.1 Öppet köp och ångerrätt

Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan, eller vid delleveranser för samma beställning, när du tagit emot den sista varan för beställningen. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte brutits vid retur av underkläder, livsmedel, kosttillskott, skönhetsprodukter. Ångerrätten gäller inte heller produkter märkta med kort datum eller utgånget datum.

7.1.1 Hur ångerrätten nyttjas

För att utnyttja ångerrätten ska kunden meddela Hälsopaketet inom tiden för ångerrätt innan varorna skickas åter till Hälsopaketet. Kunden bekostar själv returfrakten. Varorna ska om möjligt skickas tillbaka i sin ursprungliga originalförpackning, samt i ursprungligt skick, och kopia på följesedel eller kvitto skall bifogas där kunden markerar vilka varor som returneras. Om varan returneras i förändrat skick, som beror på att kunden hanterat varan i större omfattning än som kan anses vara nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Hälsopaketet rätt att göra ett prisavdrag avseende den värdeminskning som det medfört på produkten, vilket minskas från summan för återbetalning till kunden. Om varor som inte omfattas av ångerrätten returneras till Hälsopaketet och kunden vill få produkten åter skickad till sig debiteras kunden 99 kronor för detta. Om kunden inte hör av sig om nytt utskick inom 30 dagar förverkas rätten till produkten som kasseras. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Om varorna inte ankommit till Hälsopaketet 14 dagar efter meddelande om ånger, anses kunden ha accepterat köpet. Om man väljer att returnera en eller flera produkter vid kampanjköp där en produkt följt med på köpet så ska även gratisprodukten returneras tillbaka i oöppnat/ursprungsskick. Om man väljer att behålla gratisprodukten kommer vi skicka ut en faktura på produktens värde.

 7.1.2 Återbetalning till kund

Hälsopaketet återbetalar köpeskillingen, minskat med eventuella prisavdrag för värdeminskning enligt ovan, inom 14 dagar efter att Hälsopaketet mottagit ditt meddelande om nyttjande av ångerrätten, men tidigast när varan kommit bolaget tillhanda eller kunden visat att varorna sänts åter till Hälsopaketet. Återbetalning sker med samma betalsätt som kunden använt vid köpet, om inte annan överenskommelse sker med kunden. För varor betalda mot postförskott sker återbetalning till ett av kunden angivet svenskt bankkonto i kundens namn alternativt som tillgodobelopp på nästa order.


Returadress

Hälsopaketet/Lundborgkliniken
Göteborgsvägen 84
433 63 Sävedalen

7.2 Reklamation

Reklamation skall ske utan dröjsmål från den tidpunkt då skada eller fel upptäcks. Är det yttre emballaget skadat skall reklamation ske när försändelsen hämtas ut. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Kunden skall kontakta Hälsopaketet innan reklamation sker (kundtjänst nås på info@halsopaketet.se). Reklamationer hanteras av Hälsopaketets kundtjänst. Vid godkänd reklamation står Hälsopaketet för frakt och returfrakt. Om reklamationen inte godkänns debiteras kunden 99 kr för frakt åter till kund. Rätten till reklamation upphör enligt lag 3 år efter att kunden tagit emot varan eller efter det att utgångsdatum har passerats.


Köpvillkor

8.1 Allmänt

Samtliga priser anges inklusive moms. 12 % moms på livsmedel och kosttillskott, 6 % moms på böcker och 25 % moms på övriga varor, observera att vissa produkter inte räknas som kosttillskott. För att handla hos Hälsopaketet måste kunden vara myndig eller ha förälders godkännande för att beställa. Denna kontroll görs ej av Hälsopaketet utan ansvar för att detta uppfylls ligger på kund och målsman. Kund är alltid ansvarig för att den information som lämnas i samband med beställning är korrekt. Alla produktbilder skall ses som illustrationer och Hälsopaketet kan ej heller garantera att de återges exakt i fråga om utseende och beskaffenhet.

8.2 Försäljning

All försäljning sker via Hälsopaketets internetbutik, eller direkt på Lundborgkliniken.

8.3 Personuppgifter

Samtliga personuppgifter används enbart internt av Hälsopaketet. Vi lämnar ej ut eller säljer denna information till utomstående företag eller privatpersoner. Personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte hos Hälsopaketet AB och dess moderbolag.

8.4 Outlösta försändelser

Om kunden inte hämtar ut sin beställning och den skickas åter till Hälsopaketet debiteras kunden för kostnader gällande frakt, returfrakt, postförskott, expeditionsavgift samt emballage. Avgiften är fn. 250 kr.

8.5 Nytt utskick

Om kund önskar nytt utskick på försändelse som gått i retur till Hälsopaketet AB, debiteras kunden 99 kr. Kontakta kundtjänst för att få nytt utskick.

8.6 Ansvar vid bruk av kosttillskott

Kosttillskott säljs ej i syfte att ha någon medicinsk effekt, hela och läka skador och sjukdomar, eller att ersätta läkemedel eller en normal sund kost. Är du osäker rådfråga läkare innan användning.

8.7 Kreditupplysning

Svensk Hälsokost har rätt att ta en kreditupplysning på kunden.

8.8 Vid misstanke om brott

Vid förbehåller oss rätten att vid misstanke om brott eller uppsåt till brott, utan att meddela er, annullera er beställning. Brott som uppfattas skada Hälsopaketet kommer att polisanmälas.

8.9 Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket loginnamn du använder. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Alla moderna webbläsare stödjer cookies. Din webbläsare måste vara konfigurerad för att acceptera cookies, annars kommer webbutiken ej att fungera tillfredsställande.

 8.10 Köp

Vid registrering av genomförd beställning, har kunden läst igenom och accepterat ovanstående villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Kunden ansvarar själv för att uppdatera sig på gällande villkor.

8.11 Tvist

I händelse av tvist mellan kund och Hälsopaketet ska denna avgöras enligt svensk lag i svensk domstol, om inte annan överenskommelse görs mellan parterna.

Köpvillkoren uppdaterades senast: 2016-01-22